08-21 05 80 order@meguiars.se

Miljöpolicy

Kem & Rekondhuset AB är leverantören som inte bara levererar varor utan också levererar support, kunskap och effektivisering av verksamheter för att minska produktåtgång och miljöpåverkan. Vi jobbar med i så stor utsträckning som möjligt med högt koncentrerade produkter så att brukaren själv blandar från koncentrat för att minska på frakter och förpackningsmaterial.

Vi arbetar för en mindre miljöpåverkan och kan erbjuda produkter som skapar gynnsammare förutsättningar för vår miljö.

Vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss.